فرم اخذ نمایندگی

جهت اخذ نمایندگی فروش کابینت روشویی از شرکت آریا ایده هگمتان، لطفا اطلاعات خود را تکمیل نمایید
 

مشخصات متقاضی

نام و نام خانوادگی(ضروری)
YYYY slash MM slash DD
آدرس محل سکونت(ضروری)
 

مشخصات فروشگاه

نام فروشگاه(ضروری)
پروانه کسب(ضروری)
وضعیت ملک فروشگاه(ضروری)
آدرس فروشگاه(ضروری)
 

سوابق و مهارت ها

سوابق نمایندگی
نام برند
مدت همکاری
 
با کلیک بر + سوابق نمایندگی بیشتری اضافه کنید
لطفا بطور کوتاه در مورد تاریخچه فروشگاه و یا سابقه خود در فروش کابینت روشویی توضیح دهید
صحت سنجی(ضروری)